Ledande på analys sedan 2006.
Varukorg 0

Coca-Cola European Partners

Rapport: Gott är det nya gröna

0 kr

Sverige ligger längst fram i världen när det gäller konsumtionen av hållbar mat och dryck. Ändå är det bara en minoritet av all mat som serveras här hållbar. Var går trenderna och hur får man morgondagens svenska konsumenter att välja hållbart?

Den oberoende rapporten "Gott är det nya gröna" är resultatet av en av de mest ambitiösa försöken att svara på den frågan, en oberoende utredning som beställts av Coca-Cola European Partners för att studera morgondagens konsumenter på världens mest trendkänsliga och mogna marknad för hållbarhet. Förstår man Sverige är det möjligt att spana om hur utvecklingen också kommer att gå.

Utredningen genomfördes av Per Grankvist 2016 och ett omfattande arbete ligger bakom.

  • Några av de största aktörerna på den svenska marknaden, som tillsammans står för 85 procent av svenskarnas matinköp, och några av de mest tongivande varumärkena i café och restaurangsektorn intervjuas om hur de definierar hållbarhet.
  • Över 1000 ungdomar i åldern 16-26, morgondagens konsumener, har tillfrågats om sin syn på hållbarhet och om sina konsumtionsvanor.
  • Försäljningsdata för hur ungdomar i åldern 16-26 faktiskt handlar analyserats för att se om det finns någon skillnad mellan hur ungdomarna säger att de handlar och vad de faktiskt köper. 
  • Analyser av en lång rad rapporter om utvecklingen inom hållbar mat och dryck har analyserats och kombinerats med några av de största mat- och drycks aktörerna i Europa för att ge en indikation om utvecklingen framöver, och hur stora aktörer bör agera.

Rapporten har använts i strategiarbetet hos Coca-Cola Europan Partners och deras kunder, men har nu tillgängliggjorts för en bredare allmänhet i syfte att

  1. bidra till att alla aktörer i branschen får ökad förståelse för de olika hållbarhetsperspektiv som existerar idag och därigenom underlätta kunskapsdelning

  2. bidra till ökad förståelse av konsumenternas drivkrafter för att äta och dricka hållbart

  3. peka på några trender i konsumentbeteenden som kommer öka i betydelse de kommande åren för att er i branschen ska inse vilka affärsmöjligheter som nns, och därmed påskynda utvecklingen mot en mer hållbar värld


Dela den här produkten