Ledande på analys sedan 2006.
Varukorg 0

FRII

Undersökning: FRII-rapporten 2014

0 kr

Denna rapport handlar om förutsättningarna för finansiering av det civila samhället Syftet är i första hand att vara ett underlag som kan bidra till organisationernas strategiska planering, genom att i komprimerad form samla information från olika källor på ett och samma ställe Vi har baserat rapporten på fyra olika typer av informationskällor

  • Offentlig statistik: Från t ex SCB och Svensk Insamlingskontroll
  • Rapporter: Rapporter från t ex Ungdomsstyrelsen
  • Givarundersökning: På uppdrag av FRII har Novus gjort en undersök- ning om givarbeteende hos allmänheten
  • Organisationsenkät: Enkätundersökning till 333 organisationer, varav 144 är medlemmar i FRII

Dela den här produkten